Charakter sił


Przystępując do obliczania wytrzymałości kół zębatych musimy brać pod uwagę rzeczywiste obciążenia zębów. Na obciążenia te zaś składają się oprócz siły statycznej (wynikającej z przeciętnej mocy ruchu ustalonego) również wszelkiego rodzaju nadwyżki dynamiczne.

O ile pierwszy składnik (siła statyczna) jest dla danej mocy (momentu), przenoszonej przez koło zębate, wielkością stałą, o tyle drugi składnik (nadwyżki dynamiczne) jest uzależniony zarówno od rodzaju napędu (a więc od warunków pracy silnika napędzającego daną przekładnię zębatą i warunków pracy napędzanej przez nią maszyny), jak również od staranności i dokładności wykonania uzębienia, a ponadto od sztywności wałów, sposobu ułożyskowania, staranności montażu itp.

Obliczanie sił statycznych


Siły statyczne obliczamy albo ze znanego momentu obrotowego, albo ze znanej mocy, według ogólnie przyjętych wzorów:
1) ze wzoru na moment obrotowy
2) ze wzoru na przenoszoną moc

Prędkość obwodową obliczamy ze znanego wzoru


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -