Sprawnością ogólną przekładni ślimakowej nazywamy stosunek mocy oddawanej przez tę przekładnię na wale napędzanym do mocy pobieranej przez nią na wale napędzającym.

Sprawność łożysk ślimaka i ślimacznicy zależy od rodzaju ulożyskowania. Przy ulożyskowaniu tocznym .sprawność jednej pary łożysk jest mniej więcej równa około 0,99. Przy ulożyskowaniu ślizgowym sprawność jest niższa i wynosi dla jednej pary łożysk około 0,97.

Sprawność mechaniczna olejenia zależy od strat mocy wywołanych mieszaniem i rozbryzgiwaniem oleju. Wielkość tych strat a tym samym i wartość yol zależy od wielu czynników, m. in. od sposobu olejenia, od kształtu i wymiarów przestrzeni olejowej, od kształtu i wymiarów elementów wirujących przekładni, od lepkości oleju oraz od szybkobieżności przekładni. Obliczenie tych strat jest trudne. Dokładnie można je określić tylko na drodze doświadczalnej. W ślimakowych przekładniach wolnobieżnych straty te są zresztą stosunkowo niewielkie i można je pominąć. W przekładniach szybkobieżnych natomiast pominąć ich już nie można. Wprawdzie nawet i wtedy są one. zazwyczaj znacznie mniejsze od strat określonych jako sprawność zazębienia, ale pominięcie ich może prowadzić do zbyt dużych błędów. Pamiętać bowiem trzeba, że dokładność określenia sprawności decyduje z kolei o dokładności z jaką określona zostanie ilość ciepła potrzebna do odprowadzenia oraz temperatura, w jakiej pracować będzie przekładnia.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -