Innym sposobem poprawienia linii styku zębów jest zastosowanie w ślimakach zębów o zarysie wklęsłym. Ślimaki o ząbach wklęsłych są jednak pod Względem technologicznym kłopotliwsze od ślimaków poprzednio omówionych. Tak jak we wszystkich innych rodzajach ślimaków, zarys zębów w przekroju normalnym różni się od zarysu ściernicy użytej do szlifowania zębów. Jeżeli więc do szlifowania zębów ślimaka użyję się ściernicy o zarysie będącym łukiem koła, to zarys zębów ślimaka odbiega od zarysu kołowego. Taki zarys jest łatwiejszy do wykonania, ale trudniejszy do sprawdzenia. O ile natomiast zarys zębów ma być łukiem koła, wówczas jest łatwiejszy do sprawdzenia, ale trudniejszy do wykonania. Komplikuje się bowiem ostrzenie ściernicy. Sytuacja jest analogiczna jak przy porównywaniu ślimaków Archimedesa ze ślimakami stożkopochodnymi, tylko że w miejsce zarysu prostoliniowego występuje zarys kołowy.

Przekładnie ze ślimakami o zębach wklęsłych konstruuje się tak, aby płaszczyzna toczna przebiegała w pobliżu zewnętrznej powierzchni ślimaka, lub nawet znalazła się zupełnie poza ślimakiem. Jest to korekcja dodatnia o współczynniku przesunięcia zarysu większym od jedności.

Dzięki wklęsłemu kształtowi zębów oraz przesunięciu płaszczyzny tocznej linie styku przebiegają odmiennie niż w ślimakach o powierzchniach prostoliniowych. Ilustruje to przykładowo rysunek. Jak widać z tego rysunku linie styku są znacznie bardziej prostopadłe do wektora poślizgu, niż w ślimakach Archimedesa lub w ślimakach ewolwentowych o konwencjonalnym położeniu płaszczyzny tocznej. Jest to zjawisko korzystne, gdyż stwarza lepsze warunki dla olejenia. Dzięki temu sprawność przekładni jest wyższa. Według badań G. Niemanna taka sama przekładnia niekorygowana ze ślimakiem ewolwen-towym posiadała sprawność 90—£1 %, podczas gdy przekładriia korygowana ze ślimakiem o zębach wklęsłych 95—96 %. Obszar użyteczny zębów wklęsłych w przekładni odpowiednio korygowanej jest mniejszy, aniżeli w przekładni konwencjonalnej, czy to ze ślimakiem Archimedesa, czy ewolwentowym. Pomimo tego odporność zębów wklęsłych na wżery zmęczeniowe jest wyższa. Według G. Niemanna przekładnia ze ślimakiem o zębach wklęsłych może przenosić około 25 % wyższe obeiążenie niz taka sama przekładnia niekorygowana ze ślimakiem ewolwentowym lub Archimedesa.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -