Skojarzenie materiałów pary ciernej powinno być takie, aby tarcie toczne było możliwie małe (a więc małe odkształcenie sprężyste, duże E i mała histereza odkształceniowa) zaś tarcie poślizgu możliwie duże (a więc duże u — wówczas potrzebna siła docisku i reakcje łożyskowe są małe). Dalsze korzystne cechy to wysoka granica zmęczenia stykowego, duża odporność na zużycie i dobre odprowadzanie ciepła.

Tych wszystkich wymagań równocześnie nie spełnia żadne ze znanych skojarzeń materiałowych:

a. Stal hartowana — stal hartowana (HRC > 60): pomimo małego współczynnika tarcia skojarzenie to pozwala na osiąganie największych mocy przenoszonych przez przekładnię, ponieważ wysoka granica zmęczenia stykowego dopuszcza stosowanie dużych sił docisku. Sprawność i trwałość jest również największa. Wymagańa jest najwyższa dokładność wykonania i montażu.

b. Guma — stal (lub żeliwo): duży współczynnik tarcia pozwala na stosowanie bardzo małych sił docisku, większe naciski są niedopuszczalne ze względu na zużycie i rozgrzewanie się. Mały moduł sprężystości i duża histereza odkształceniowa powodują obniżenie sprawności w porównaniu z przypadkiem, a). Graniczna moc przenoszona wynosi około 10% mocy przenoszonej przez przekładnię o kołach ciernych ze stali hartowanej, przy jednakowych wymiarach przekładni. Dopuszczalna jest mniejsza dokładność wykonania i montażu.

c. Drewno, lignofol, tekstolit, skóra, fibra itp. — żeliwo, stal tego rodzaju przekładnie mieszczą się w granicach między a) i b).
Przekładnie z kołami o powierzchniach ciernych z gumy, drewna, tworzyw sztucznych odznaczają się cichobieżnością. Ze względu na małą trwałość koła te powinny być łatwo wymienne. W przekładniach o zmiennym przełożeniu koło przesuwane powinno mieć powierzchnię metalową, w celu osiągnięcia możliwego małego i równomiernego zużycia. Przekładnie pracujące na sucho nie nadają się do przenoszenia większych mocy (granicznie 13—20 KM) z powodu trudności w odprowadzaniu ciepła tarcia. W innych przekładniach olej jest czynnikiem nie tylko zmniejszającym zużycie lecz również chłodzącym.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -