W przekładniach ciernych przenoszenie ruchu i mocy z wału napędowego na wał napędzany odbywa się dzięki sile tarcia która w tym przypadku jest siłą obwodową dwóch dociskanych do siebie kół ciernych.

Siła docisku może być stała lub zmieniać się samoczynnie w zależności od przenoszonego momentu obrotowego.

Koła cierne mogą być walcowe, stożkowe, tarczowe lub o zarysie krzywoliniowym. Mogą one być do siebie dociskane bezpośrednio lub za pośrednictwem dodatkowego elementu.
Osie kół ciernych mogą być równoległe lub przecinać się (przekładni o wichrowatych osiach nie buduje się — hyperboloidalne koła cierne wykazywałyby bowiem duże poślizgi wzdłużne, co ogranicza możliwość uzyskiwania większych sił tarcia).

Przekładnie cierne mogą mieć przełożenie stałe lub zmienne w sposób ciągły (bezstopniowy). W tym drugim przypadku bywają nazywane wariatorami. Wariatory mogą być zwykłe lub planetarne.

Przekładnie o stałym przełożeniu buduje się rzadko. Przekładnie o przełożeniu zmiennym są używane częściej. Służą one np. do napędu obrabiarek, maszyn przemysłu spożywczego, pras i młotów kuźniczych, a nawet samochodów.

W odróżnieniu od ciernych przekładni cięgnowych w przekładniach ciernych przenoszenie mocy odbywa się bez pośrednictwa elastycznego elementu, stąd zdolność Ho łagodzenia nierównomierności przenoszonego momentu obrotowego jest mała. Siła docisku jest skoncentrowana na małej powierzchni styku kół, a więc zużycie większe.

W przypadku zastosowania w przekładni o niezmiennym przełożeniu okładzin z materiałów o dużym współczynniku tarcia, potrzebne wielkości kół, reakcje łożyskowe, poślizg i sprawność odpowiadają przekładni cięgnowej dla tej samej mocy, prędkości obrotowej i przełożenia, lecz odległość osi i ciężar wypadają mniejsze.

Zaletami przekładni ciernych w porównaniu z innymi przekładniami mechanicznymi są: prostota konstrukcji (w większości przypadków), cichobieżność, możliwość dużej rozpiętości przełożenia, łatwa do uzyskania nawrotność, a wadami: duże na ogół reakcje łożyskowe i brak stałości przełożenia (poślizg).

Graniczne parametry dotychczas zbudowanych przekładni ciernych wynoszą: moc przenoszona — 300 KM (~ 1200 KM przekładnie wielo-tarczowe), prędkość obwodowa — 25 m/s, przełożenie — 10, sprawność — 98%.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -