Przekładnie pasowe o ciągłej zmianie przełożenia (wariatory pasowe)

Wariatory pasowe, w porównaniu z wariatorami ciernymi bezpośredniego styku, mają prostą konstrukcję i nie wymagają dużej dokładności wykonania, dzięki czemu są tańsze i chętnie stosowane. Wadami ich są: większe wymiary, mniejszy zakres regulacji i ograniczona prędkość obrotowa.

Wariatory bębnowe z pasem płaskim opasującym dwa stożkowe bębny są najprostszym, najtańszym i najstarszym typem wariatorów.

 

Zmianę przełożenia uzyskuje się przez przesuw poprzeczny pasa za pomocą widełek, przy czym ulegają zmianie oba promienie kół. Na skutek dużych poślizgów pasa wariatory te mają niską sprawność i są stosowane jedynie do przenoszenia małych mocy.

Wariatory z rozsuwnymi tarczami stożkowymi i pasami klinowymi są bardzo popularne. Różnorodność konstrukcji wariatorów tego typu jest bardzo duża.

 

Pasy rowkowe są wykonywane o powierzchni falistej wewnętrznej, zewnętrznej lub obustronnej.

Pasy klockowe składają się z płaskiego pasa gumowego z obustronnie nakładanymi klockami umocowanymi za pomocą śrub. Klocki są wykonywane z drewna lub ze stopów lekkich. Celem zwiększenia przyczepności stosuje się nakładki skórzane. Wadą pasów klockowych jest ich znaczny ciężar ograniczający prędkość pasa, toteż wypierane są one przez pasy o powierzchni falistej.

Regulacja przełożenia w wariatorach z pasami klinowymi. Rozróżnia się wariatory:
— o zmiennym promieniu jednego tylko koła, oraz
— o równoczesnej zmianie promieni obu kół.

W wariatorze o zmianie promienia jednego tylko koła zmiana przełożenia odbywa się przez zmianę rozstawu osi kół. Zazwyczaj silnik z nasadzonym na wale silnika kołem pasowym jest ustawiany na saniach i przesuwany za pomocą śruby. Rozsuwanie tarcz odbywa się samoczynnie. Na pas działa różnica poprzecznej siły T wywołanej napięciem pasa oraz siły oddziaływania jednej lub dwóch sprężyn S, która decyduje o położeniu pasa na kole.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -