Pas na skutek długotrwałego obciążenia doznaje odkształceń trwałych i wydłuża się. Wymaga to regulacji jego napięcia. Regulacja taka może się odbywać okresowo lub w sposób ciągły.

Regulacja okresowa napięcia pasa odbywa się przez okresowe skracanie pasa, albo okresowe przesuwanie jednego z kół lub rolki w stanie spoczynku.

Przy regulacji ciągłej jedno z kół lub rolka przesuwają się pod działaniem ciążaru, sprężyny, albo też różnicy napięć w obu cięgnach pasa.

Zależnie od sposobu regulacji napięcia pasa możemy rozróżniać przekładnie:
P — z okresową regulacją napięcia pasa,
SP — ze skracanym pasem,
KP — z kołem przesuwnym,
RP — z rolką przesuwną,
N — z ciągłą regulacją napięcia pasa,
KN — z kołem naprężającym,
RN — z rolką naprężającą,
SN — samonaprężne.

Sposób regulacji napięcia pasa ma duże znaczenie dla pracy przekładni pasowej i jej walorów użytkowych.

W przekładni SP — ze skracanym pasem, oba końce pasa łączone są w stanie napiętym po założeniu pasa na koła. Po wyciągnięciu się pas musi być skrócony i ponownie złączony w ten sam sposób. Zaletami przekładni SP są nieruchome osie kół oraz brak rolki, a zatem dodatkowego zginania pasa na rolce. Wadami tego rodzaju regulacji są znaczne trudności montażowe i eksploatacyjne, niemożność stosowania pasów bez-końcowych oraz konieczność przyjmowania dużego napięcia wstępnego celem przedłużenia okresów regulacyjnych. Zwykle dla nowych pasów przyjmuje się o 50% większe napięcie wstępne dla wymaganego (So), co zwiększa naciski na koła i zmniejsza żywotność pasa.

Przykład przekładni KP — z przesuwnym kołem. Silnik, wraz z kołem pasowym osadzonym na wale silnika, jest ustawiony na saniach i może być przesuwany za pomocą śruby. Ułatwia to montaż i okresową regulację napięcia pasa, nie wymaga dużego nadmiaru napięcia wstępnego i umożliwia stosowanie pasów bezkońcowych.

Przekładnia RP — z rólką przesuwną jest stosowana wówczas, gdy osie kół muszą być nieruchome (nie można zatem stosować przekładni KP) oraz gdy występują gwałtowne zmiany obciążenia, co utrudnia stosowanie przekładni RN — z ruchomą rolką naprężającą, która ulega drganiom i wymaga wprowadzenia amortyzatora drgań, co z kolei komplikuje i podraża konstrukcję.

Jeśli chodzi o regulację napięcia pasa, przekładnie KP i RP mają podobne cechy, natomiast pod względem konstrukcyjnym przekładnie RP i RN są bardzo do siebie zbliżone. Zewnętrzna rolka pozwala zwiększyć znacznie kąt opasania na małym kole, a dzięki temu zwiększa sprzężenie pasa z kołem, pozwalając zwiększyć obciążenie i przełożenie przekładni i zmniejszyć rozstaw osi kół. Wadą jej jest dodatkowe zginanie pasa na rolce i to w odwrotnym kierunku niż na kołach, co zmniejsza znacznie żywotność pasa.

Rolkę należy ustawiać na cięgnie oporowym (luźnym) — co nie pozwala na zmianę kierunku obiegu pasa. Poleca się przyjmować: średnicę rolki; kąt opasania na rolce; odległość rolki od małego koła oraz kierunek przesunięć rolki prostopadły do pasa (często jako oś obrotu dźwigni, na której osadzona jest rolka, przyjmuje się oś wału, na którym osadzone jest małe koło).


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -