Sprzężenie pasa z kołem

Graniczną wartość stosunku napięć skutecznych w cięgnie roboczym i oporowym (odpowiadającą początkowi występowania poślizgów trwałych na małym kole o kącie opasania a) można wyznaczyć w sposób teoretyczny z wzoru Eulera. Wzór ten został wyprowadzony dla nieważkiej, nierozciągliwej i całkowicie giętkiej nici ślizgającej się po nieruchomym kole, a zatem dla warunków znacznie odbiegających od pracy pasa na kole.

Grzanie się pasa

Grzanie się pasa wywołane jest tarciem zewnętrznym (poślizgami sprężystymi na kołach) oraz tarciem wewnętrznym (na skutek histerezy odkształceń sprężystych). Nadmierny wzrost temperatury wywołuje zmiany własności fizycznych materiału pasa i przedwczesne jego zniszczenie. Temperaturę pasa można ustalić na podstawie bilansu cieplnego, jednak ustalenie takiego bilansu, zwłaszcza gdy chodzi o odprowadzenie ciepła, nasuwa duże trudności. Ilość wytwarzanego ciepła w jednostce czasu na jednostkę objętości pasa, która orientuje co do wzrostu temperatury.

Im krótszy jest czas obiegu pasa oraz im gorsze są warunki odprowadzania ciepła, tym większe jest niebezpieczeństwo grzania się pasa. Występuje ono najsilniej w przekładni szybkobieżnej.

Wytrzymałość zmęczeniowa i żywotność pasa

Okresowo zmienne odkształcenia i tarcie wewnętrzne wywołują nie tylko wzrost temperatury, ale również drobne pęknięcia zmęczeniowe w materiale pasa, które rozwijając się powodują jego zniszczenie. Złe przewodnictwo cieplne, niejednorodna budowa i nierównomierny rozkład naprężeń w przekroju pasa przyspieszają proces zniszczenia.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.602.878.747 - - - - - - - -