Zasada zachowania masy wymaga, żeby przez dowolnie obrane nieruchome przekroje przesuwały się w jednostce czasu jednakowe masy, czyli musi być spełniony warunek qv — const.

Łuk opasania można podzielić na łuk spoczynku od strony wejścia pasa na koło, na którym nie ma poślizgów, oraz łuk poślizgów od strony zejścia pasa.z koła, na którym występuje wyrównywanie , napięć i prędkości oraz związane z tym poślizgi sprężyste pasa. Na kole napędzającym poślizgi są ujemne (pas kurczy się), na kole napędzanym dodatnie (pas rozciąga się). Ze wzrostem obciążenia różnica napięć w obu cięgnach wzrasta, przy czym zwiększa się łuk poślizgów i maleje łuk spoczynku.

Ponadto przy wejściu pasa na koło (w klinowej przestrzeni między pasem a kołem) następuje sprężanie powietrza (tworzy się tzw. poduszka powietrzna), a przy zejściu pasa z koła powstaje pod nim próżnia powodująca przysysanie się pasa do koła. Są to zjawiska ujemne, zwłaszcza powstawanie poduszki powietrznej, zmniejszającej kąt opasania.

 Poduszką powietrzna występuje najsilniej w przekładniach motovario szybkobieżnych o dużej szerokości pasa oraz małym jego napięciu. Celem zapobieżenia powstawaniu poduszki powietrznej w niektórych przekładniach szybkobieżnych stosowane są na kołach rowki pierścieniowe, otworki lub wgłębienia.

Innym niekorzystnym zjawiskiem są drgania pasa występujące w długim cięgnie o małym napięciu. Może ono występować również w krótkim cięgnie przy gwałtownych zmianach obciążenia. Zmusza to do stosowania nieruchomej rolki napinającej ustawianej na luźnym cięgnie lub ruchomej rolki i amortyzatora drgań (zazwyczaj olejowego), co jednak podraża i komplikuje konstrukcję.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -