Najważniejszymi cechami charakteryzującymi przekładnie pod względem walorów technicznych i ekonomicznych, jak również zakresu ich zastosowania, są:
— optymalne spełnienie różnorodnych zadań stawianych w założeniach konstrukcyjnych,
— niezawodność pracy w przewidzianym czasie,
— łatwość obsługi i naprawy,
— małe,rozmiary i ciężar,
— niski koszt wykonania i eksploatacji.

Graniczne wartości cech użytkowych przekładni

O kosztach eksploatacyjnych decyduje przeważnie sprawność przekładni. Ponadto wpływa na nie koszt wymiany elementów podlegających zużyciu, których żywotność jest obliczana zazwyczaj na kilka do kilkunastu tysięcy godzin. W tabeli powyżej podane są graniczne wartości cech użytkowych osiągane w różnych przekładniach, które orientują w zakresie ich zastosowania.

W tabeli poniżej podano przykładowo porównanie zasadniczych wymiarów, ciężaru, kosztu i sprawności różnych przekładni odpowiadających tym samym założeniom konstrukcyjnym. Należy mieć jednak na uwadze, że dla innych założeń, innych rozwiązań konstrukcyjnych, innych warunków gospodarczych i produkcyjnych podane w tablicy wartości i ich stosunki mogą się znacznie różnić.

Cechy użytkowe przekładni

 


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -