Podczas osiadania ogniwa na kole następuje obrót w przednim przegubie, przy zejściu zaś z koła obrót ogniwa w tylnym przegubie. W przypadku łańcuchów rolkowych z płytkami prostymi, podczas osiadania na kole ogniwa zewnętrznego następuje obrót sworznia w tulejce, podczas osiadania ogniwa wewnętrznego — obrót tulejki na sworzniu i w rolce. Odwrotnie jest przy zejściu ogniwa z koła.

Na skutek dużych nacisków i małych poślizgów w przegubach nie można uzyskać smarowania płynnego. Zużycie polega na ścieraniu się powierzchni ślizgowych i jest tym większe im większa jest jednostkowa praca tarcia, czyli im większe są naciski i poślizgi.

Największemu zużyciu ulega sworzeń oraz wewnętrzna powierzchnia panewki. Siły dynamiczne wywołane nierównomiernością biegu (o zmiennych kierunkach) oraz krótkotrwałe uderzenia nie wywierają dużego wpływu na zużycie. Według Worobjewa zużycie przegubów, którego miarą jest średni wzrost podziałki łańcucha, jest mniej więcej proporcjonalne do iloczynu średnich nacisków i poślizgów pochodzących od napięć łańcucha. Według Reszetowa wielkość zużycia jest proporcjonalna do iloczynu, przy czym wykładnik potęgi m ~ 3 — przy obfitym smarowaniu oraz m ~ 1.5 — przy skąpym smarowaniu.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -