Przekładnia łańcuchowa w przeciwieństwie do przekładni pasowej nie wymaga dużego napięcia wstępnego. Wystarczające napięcie stwarza w większości przypadków ciężar samego cięgna. Niedostateczne napięcie występuje jedynie przy pionowym ustawieniu cięgna lub w przypadku wałów pionowych. Jednak we wszystkich przypadkach celem zapewnienia dobrego układania się łańcucha na kołach potrzebny jest pewien optymalny zwis wynoszący około 1 do 2% rozstawu osi kół (większy przy luźnym cięgnie poziomym).

Najkorzystniejsze jest nieduże pochylenie płaszczyzny osi kół względem poziomu (pod kątem 60°), z.luźnym cięgnem na dole, wówczas bowiem ciężar łańcucha odciąga go od koła napędowego ułatwiając wyjście z zazębienia. Usuwa się w ten sposób niebezpieczeństwo porywania luźnego cięgna przez koło napędowe co prowadzi czasem do zerwania łańcucha lub złamania zęba na kole łańcuchowym?

Regulacja zwisu łańcucha podobnie jak regulacja napięcia pasa, może być dokonywana za pomocą przesuwania jednego z kół (co jest sposobem najkorzystniejszym ze względu na sprawność i zużycie przegubów), albo za pomocą rolki napinającej. Rolką napinającą ustawia się na luźnym cięgnie w miejscu największego zwisu po stronie zewnętrznej lub wewnętrznej. Rolka może być gładka lub uzębiona. Przy regulacji okresowej docisk jest wywierany za pomocą śruby lub mimo-środu, przy regulacji ciągłej za pomocą ciężaru łub sprężyny. Slizgacze ustawiane na cięgnach mają za zadanie zabezpieczyć łańcuch przed drganiami poprzecznymi i zapewnić większą równomierność biegu.

Regulacja powinna umożliwiać usunięcie dwóch ogniw z łańcucha wyciągniętego na skutek zużycia przegubów.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -