Pojęcie konstrukcji nie jest jednoznaczne. W dziedzinie budowy maszyn nazwą konstrukcji określa się:
a) zespół cech dobranych przez konstruktora ze względu na celowe działanie i skutek użyteczny maszyny; w tym znaczeniu używa się często określenia bliskoznacznego „rozwiązanie konstrukcyjne";
b) treść zamysłu konstruktora zrealizowana w zaprojektowanej lub wykonanej maszynie (obiekcie materialnym); w tym znaczeniu mówi się np.: konstrukcja obrabiarki, konstrukcja wrzeciennika, konstrukcja odlewana, spawana, prętowa itp.

Proces dobierania cech konstrukcyjnych wytworu, inaczej obmyślania wytworu, nazywamy procesem konstruowania. Zapis konstrukcji, którego podstawową formą jest geometryczne odwzorowanie maszyny, jej zespołów i elementów w postaci rysunku technicznego, nazywa się projektem konstrukcyjnym.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -