Omówimy, bez dowodów, zasadnicze pojęcia i twierdzenia analizy wymiarowej.

W naukach przyrodniczych, wśród nich i w mechanice, występują różne wielkości wymiarowe. Przykładami są: czas, przemieszczenie, prędkość, przyspieszenie, masa, siła. Każdej z nich przypisany jest pewien wymiar. Wymiary niektórych z nich mogą być przyjęte za podstawowe i stanowią układ jednostek miar. Wymiary pozostałych wielkości wynikają z ich określeń lub z rządzących nimi praw.

W budowie maszyn stosuje się najczęściej układ pięciu jednostek: m, kG, s, stopień, kcal. W dynamice są trzy jednostki: m, kG, s lub m, kg, s określające wymiar przemieszczenia, siły i czasu lub przemieszczenia, masy i czasu.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.602.878.747 - - - - - - - -