Na podstawie wykresu Tolłego można przejść do ogólniejszej charakterystyki regulatora w postaci zależności prędkości obrotowej n od przesunięcia s tulei regulatora!

Charakterystyka tego typu zwana wykresem Bartla nadaje się także dla dowolnej innej wielkości regulowanej n i ma znaczenie nie tylko w przypadku regulacji prędkości. Wyznaczając rozwarcia r regulatora w zależności od przemieszczeń s jego tulei zmierzonych od położenia skrajnego, najniższego (wewnętrznego) oraz ze związku
wartości prędkości kątowych co lub prędkości obrotowych n odpowiadających położeniom równowagi określonym tymi przemieszczeniami s można zbudować wykres dający charakterystykę Bartla n — s regulatora. Wykres ten daje zmianę wielkości regulowanej (tutaj prędkości obrotowej) w całym zakresie skoku regulatora, a więc w całym zakresie zmienności pracy maszyny czy urządzenia (np. obciążenia). Wyrażenie nazywamy stopniem niejednostajności regulatora. Określa ono bowiem zmianę wielkości regulowanej (prędkości obrotowej) między warunkami skrajnymi (przy mocy największej i przy biegu luzem). Jest to stopień teoretyczny, gdyż rozważania te nie uwzględniały tarcia.

Jeśli charakterystyka Bartla jest linią krzywą, wprowadzamy także pojęcia lokalnego stopnia niejednostajności


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -