W rozważaniach teorii mechanizmów i maszyn uwzględniamy tylko te cechy i wymiary elementów maszyn, które mają wpływ na przeniesienie ruchu, a w zagadnieniach dynamicznych także i sił.

 

W związku z tym ogniwo przestawiamy jako jedno ciało, uwzględniając przy tym tylko te wymiary, które dotyczą usytuowania jego połączeń z innymi ogniwami, lub innych istotnych punktów. Zaznaczamy przy tym symbolicznie elementy ogniwa decydujące o rodzaju węzłów kinematycznych, jakie może ono tworzyć z innymi ogniwami mechanizmu. Tak więc ogniwo mogące być połączone z innymi ogniwami dwoma węzłami obrotowymi oznaczymy odcinkiem prostej. Istotna jest przy tym jedynie odległość AB.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -