Korzystając z rys. poniżej zauważymy, że w korygowanym zazębieniu można dostrzec zarys odniesienia odmienny od znormalizowanego. Zarys ten narysowany jest na rys. poniżej. Kąt nachylenia boków zarysu musi być równy kątowi przyporu zazębienia, różnemu od kąta nominalnego narzędzia. 

 

Przypór pary kół

 

Można więc spojrzeć na zazębienie z przesuniętymi zarysami jak na zazębienie uzyskane przez sprzężenie kół wykonanych narzędziem o innym kącie przyporu od kąta przyporu narzędzia znormalizowanego. Jest to interesująca właściwość zarysu ewolwentowego.

 


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -