Podstawowe kryteria działania zazębienia mają swe uzasadnienie w racji celowości technicznej przy uwzględnieniu zasady optymalnego stanu obciążenia. Są to kryteria:
— stałości przełożenia,
— ciągłości zazębienia.

Są to kryteria, które stosujemy tak w przypadku wyznaczania nominalnych własności geometrycznych ze względu na kinematyczne właściwości zazębienia, jak i w przypadku wyznaczania konstrukcyjnych cech zazębienia ze względu na niezawodność przekładni.

W najbliższych punktach tej książki będą brane pod uwagę własności nominalne uzębień i zazębień, co łączy się z idealizacją tych własności. Otóż w tym przypadku podane wyżej kryteria stanowią warunki, które w sposób konieczny muszą być spełnione przy doborze poszukiwanych własności uzębień i zazębień.

Z racji celowości technicznej wynika kryterium przystosowania do przenoszenia mocy, co ściśle wiąże się z traktowaniem przekładni jako układu materialnego stosowanego w napędach.

Jeżeli bierzemy pod uwagę przede wszystkim wymagania przenoszenia mocy, to wielkiego znaczenia nabiera zasada optymalnego stanu obciążenia. Brak ciągłości zazębienia jest zawsze przyczyną dodatkowych obciążeń, a więc jest niezgodne z pierwszą zasadą konstrukcji. W pewnych przypadkach brak ciągłości zazębienia może w ogóle uniemożliwić działanie zazębienia.

Brak stałości przełożenia jest przyczyną niestałości stosunku prędkości, a więc jest przyczyną występowania przyspieszeń, z czym ze względu na masy i sprężystość układu materialnego wiąże się również wzrost obciążeń, a więc to, co zgodnie z zasadą optymalizacji powinno być uniemożliwiane.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -