Rodzaje kół zębatych zależą przede wszystkim od:
— podstawowych stosunków przestrzennych w zależności od wzajemnego położenia osi obrotowych elementów zębatych,
— od rodzaju linii zębów.

Na rysunku poniżej przedstawiono różne względne położenia osi geometrycznych kół zębatych.

a) Osie równolegle — stosunki przestrzenne określa odległość między-osiowa A. Przekładnie z takimi osiami pospolicie zwane są przekładniami równoległymi lub walcowymi.

b) Osie przecinają się — stosunki przestrzenne określa kąt międzyosiowy. Przekładnie z takimi osiami zwane są stożkowymi. Jeżeli przekładnia jest wielostopniowa i jednym ze stopni jest para kół o osiach równoległych, to taką (kombinowaną) przekładnię nazywamy przekładnią kątową.

c) Osie wichrowate — stosunki określa odległość między osiewa A i kąt między osiami. Przekładniami o takich właściwościach osi są przekładnie hyperboloidalne, szczególny ich przypadek stanowią przekładnie śrubowe i przekładnie ślimakowe.

 

Układy osi w przekładniach

Rysunki poniżej przedstawiają zapis geometrycznych postaci konstrukcyjnych głównych rodzajów elementów zębatych. Zapisy tych postaci uzupełnione są pospolicie stosowanymi nazwami układów materialnych, które jako wytwory wykonane są wg konstrukcji opartej na poszczególnych postaciach konstrukcyjnych.

Koła zębate

 


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -