Opracowanie procesu technologicznego powinno dawać nie tylko wskazówki techniczne dotyczące sposobu wykonania procesu, ale jednocześnie ułatwiać organizację produkcji oraz obliczanie jej kosztów. W zakresie środków produkcji dane zawarte w opracowaniu procesu technologicznego ułatwiają planowanie, magazynowanie oraz wykonywanie odpowiednich zestawień, a przy obliczaniu kosztów stanowią źródło informacji o udziale poszczególnych składników w ogólnych kosztach produkcji. Aby opracowanie procesu technologicznego spełniało te zadania, musi być wykonane na podstawie ogólnie przyjętej (znormalizowanej) klasyfikacji środków produkcji, wykonywanych robót, materiałów oraz części składowych wyrobu. W klasyfikacji poszczególnym środkom produkcji przyporządkowano odpowiednie oznaczenia (symbole). Spotyka się oznaczenia mnemoniczne i liczbowe. Do zalet oznaczeń mnemonicznych należy zaliczyć łatwość zapamiętywania symboli. Oznaczenia mnemoniczne nie mogą być bezpośrednio stosowane w przypadku mechanizacji obliczania kosztów produkcji i stanu magazynów i z tego powodu nie są przydatne w nowocześnie zorganizowanym zakładzie.

 

Klasyfikacja i znakowanie narzędzi i pomocy normalnych są objęte normami. W znakowaniu inwentarza narzędziowego przyjęto układ mnemoniczny. Symbol pomocy składa się z czterech liter oraz cyfr określających wymiary charakterystyczne przedmiotu. Poszczególne litery określają dział, grupę, typ i rodzaj pomocy. Rodzaj oznacza się małą literą. Niżej podano podział inwentarza narzędziowego na działy oraz przykładowo fragment dalszego podziału na grupy działu N, na typy grupy NF i rodzaje typu NFT.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -