Wyznaczenie stanu obciążenia w przekładniach zębatych nie jest zabiegiem prostym i łatwym. Przystępując do omówienia tych metod, które są najbardziej rozpowszechnione w literaturze podkreślamy, że obecnie stosowane metody analityczne dają wyniki nie zawsze dostatecznie przybliżone. Niestety tylko bardzo ostrożne współczynniki bezpieczeństwa chronią konstruktorów przed niezadowalającymi wynikami działania przekładni zwłaszcza wtedy, gdy konstrukcja w dużej mierze odbiega od znanych i odpowiednio doświadczonych przykładów. W przypadkach nowych konstrukcji, jak zwykle konieczne są badania doświadczalne jako ostateczna odpowiedź na pytanie co do skutecznej nośności, a więc odpowiedniości konstrukcji w stosunku do założonych kryteriów działania.

Badania doświadczalne umożliwiają wyznaczenie obciążeń granicznych z określonym stopniem pewności przy założonym czasie eksploatacji, a więc stanowią podstawę do wyznaczenia niezawodności działania. To jednak w pełnym zakresie jest możliwe przy badaniach odpowiedniej liczby egzemplarzy przekładni.

Pomiary tensometryczne i akustyczne oparte na właściwie dobranych metodach obserwacji i analizie stanowią dzisiaj skuteczne narzędzie naukowych badań skuteczności konstrukcji i zmian struktury przekładni jako funkcji eksploatacji.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -